ระเบิดดาน 5 ขา
ริปเปอร์ 5 ขา PTO & ผานพรวน 6 จาน PTO
เครื่องพ่นยาอ้อย ขนาด 1,000 ลิตร
ริปเปอร์ 2 ขาจานตัดใบ
ริปเปอร์ 2ขากลาง จานตัดใบ(สำหรับรถขนาด 47-70 แรงม้า
เครื่องพ่นยา 600 ลิตร
เครื่องพ่นยาอ้อย 1000 ลิตร ปีกยาว
เครื่องฉีดพ่นยา
ผานพรวน 6 จาน PTO
เครื่องพ่นยา 200 ลิตร
เครื่องพ่นยาอ้อย ขนาด 300 ลิตร
ริปเปอร์ 5 ขา PTO
เครื่องสางใบอ้อย
ผานพรวนปุ๋ยผง-เคมี
เพิ่มใหม่
เพิ่มใหม่